DOMOBRAZY

Zapoj se do výzvy pro mladé umělce! Z důvodu navázání spolupráce s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava, prodlužujeme možnost podání přihlášek do výzvy Domobrazy do 15. 9. Díky této spolupráci získají všichni tvůrci zapojení do Domobrazů možnost zúčastnit se workshopu pod vedením profesionálního dokumentaristy a dostanou bezplatnou akreditaci na MFDF Ji.hlava, který proběhne 24. – 29. 10. 2019 v Jihlavě. Na festivalu zároveň oceníme vítězné projekty.

Kompletní pravidla zde.

Průběh výzvy

Podej přihlášku

Vymysli projekt a do konce srpna vyplň náš přihlašovací formulář. Případně vezmi projekt, který máš už dlouho v hlavě a hledáš finance, jak jej realizovat!

Porota vybere ty nejlepší

Tvojí přihlášku pečlivě vyhodnotí čtyřčlenná odborná porota. Čím zajímavější projekt, tím větší šance na úspěch!

Získej až 100 000,-

Na realizaci svého audiovizuálního díla můžeš získat až 100 000 Kč! Tak to celé dobře promysli!

Co chceme

Už druhým rokem v kampani What is HOME? / Co je DOMOV? řešíme, co pro nás vlastně znamená domov a kde a díky čemu se cítíme doma. V rámci výzvy Domobrazy po mladých talentech (15-30 let) chceme, aby si tuto otázku položili také a zároveň na ní odpověděli. Videem, fotografiemi, tancem, obrazem či jakýmkoliv jiným uměleckým dílem. Představivosti se meze nekladou. A s realizací tohoto projektu ti finančně pomůžeme!

Jak peníze využít?

Kreativita je zcela na tvojí straně a my ti nebudeme stát v cestě. Můžeš peníze investovat do barev, techniky, letenek… Jen nám musíš v rámci přihlášky jasně vysvětlit, kolik peněz na svoje Domobrazy potřebuješ a jak je využiješ. Pokud tvým dílem nebude video nebo fotky, počítej s tím, že svůj výtvor musíš nějak zdokumentovat – ideálně právě videem. I k tomuto bude odborná porota přihlížet, když bude vybírat nejlepší projekty, které si nakonec rozdělí 100 tisíc Kč!

Členové týmu

Markéta Kinterová
absolvovala v ateliéru fotografie vedeném Pavlem Baňkou, ale během svého studia stihla více než návštěvu jednoho ateliéru. Pobyla například na půlroční stáži v Department of Art and Art History na University of Connecticut v USA (2002). Důrazněji na sebe a svou tvorbu upozornila už v roce 2005, kdy se stala držitelkou ocenění EXIT – ceny pro studenty českých vysokých výtvarných škol. Zvítězila tehdy s cyklem Darkside, jehož ústředním tématem jsou různé podoby „zla“ – v jejím případě zla, které lze v současnosti šířit s využitím médií. Cyklus sestává z fotografií, které Markéta Kinterová našla na internetu nebo v časopisech či novinách nebo je převzala z televizního vysílání a vytrhla je z původního kontextu tak, aby dohromady vypovídaly o fiktivním tematickém celku. „Dezinterpretace, záměrné (a přitom jednoduché) matení recipienta a vytváření nové reality, která nás při vědomí podvodu děsí, jsou hlavní principy vítězné práce. Přidanou hodnotou je dále psychologický koncept strachu založený na existenci neviditelného zla skrytého pod povrchem všední, zdánlivě známé a bezpečné skutečnosti,“ píše v průvodním textu k cyklu Darkside Mariana Serranová.

Šárka Zápotocká
studovala na Univerzitě Karlově obor Sociální a charitativní práce a následně na České zemědělské univerzitě obor Mezinárodní rozvoj a zemědělská ekonomika. O roku 2016 pracuje v Charitě Česká republika v sekci Globálního rozvojového vzdělávání a osvěty kde nyní působí jako programová manažerka. Dlouhodobě se zabývá tématy udržitelného rozvoje a migrace na jejichž téma realizuje osvětové akce a kampaně.

Walter Nagy
absolvoval Divadelní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Během studií se účastnil studentských stáží na Filozofických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a ELTE v Budapešti. Již jako student se zabýval fenoménem „dokumentárního divadla“ a principy dokumentaristiky využívané v divadelním umění. Pravidelně publikoval texty do periodik kød (SK) a Dialog (PL) a stal se spoluautorem několika historicko- divadelních knih. V roce 2008 začal spolupracovat s Institutem dokumentárního filmu v Praze, kde působí dodnes jako koordinátor projektu East Silver Karavana zaměřeného na festivalovou distribuci dokumentárních filmů ze střední a Východní Evropy.

VÝHERCI

1. _Za plotem je tráva modrá_
– Divadelní instalace o přistěhovalcích v ČR

Členové týmu:

  • Debora Štysová
  • Lucia Čižinská
  • Kristýna Kočová
  • Tinka Avramova
  • Radka Caldová
  • Arden Tan
  • Sai Psyn

První z výherních námětů ztvární skupina šesti tvůrčích studentek Divadelní fakulty Akademie
múzických umění v Praze, která se v rámci zadaného tématu zaměřuje na jednotlivé životní situace,
překážky a strasti, se kterými se běžně setkává občan třetí země při zřizování života na území České
republiky, avšak které se mohou široké veřejnosti zdát nesrozumitelné či vzdálené. Tyto skutečnosti
představí formou divadelní instalace, jejíž samotný obsah vychází z  autentických zkušeností autorek.

2. Home Sick
– HD video

Členové týmu:

  • Than Gho Xuan
  • Filip Zagata
  • Tomáš šiška

Druhý, ale o nic méně ambiciózní výherní tým tvoří tři muži. Výsledným projektem chtějí upozornit na
nejzákladnější prvky našich životů, kterými jsou například domov, rodina a zázemí, nicméně které
často nedokážeme patřičně ocenit. Svým videem se přiblíží cizincům, kteří do České republiky
přicestovali za prací, studiem či z politických důvodů, o svůj domov tím pádem přišli a nemají se kam
vrátit.
Není domov jako domov, a proto bude video spočívat v diverzních autentických rozhovorech se
dvěma skupinami respondentů rozdělených dle věku, zkušeností a úhlu pohledu, kteří zodpoví na
otevřené otázky na téma „Co je domov?“.

CHARITA SVĚT 2019